Efter votering stod det klart med 24 ja-röster mor 19 nej-röster. Vilket innebär att det beslutades att upphandla en samarbetspartner som i ett senare skede ska leda till att det byggs ett nytt äldreboende i Färjestaden.
Foto:

Åsikter

Födelsedagar