Jonas Falk, Marion Rasmussen-Nilsson och Ingegerd Sjöstrand hade planerat utbildningsdagen då närmare 70 kvinnor och män från olika vårdområden möttes till föreläsning och grupparbete om Nära vård.
Foto:

Åsikter