Författarna Anna Rydstedt, Margit Friberg och Erik-Johan Stagnelius tog alla inspiration från det öländska landskapet. Det är också där som de litterära stigarna går. Längs grusvägen i Smedby vandrar Margareta Lilja-Svensson, Ingalill Morén Hybbinette, Sigrid Fredriksson och Marianne Hedelin, som är involverade i två av de litterära sällskap som sköter stigarna.
Foto:

Åsikter