Kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per-Olof Johansson (S) har båda träffat Hussam Salman vid tre tillfällen under våren. ”Jag tycker att våra samtal har varit konstruktiva med en positiv ton”, säger Matilda.
Foto:

Kartan i vattenverket i Köpingsvik får ritas om efter en dom i mark- och miljödomstolen där Borgholm Energi får klartecken till en ny vattentäkt samt ett stort uttag av vatten från vattendraget Strömmen. På bilden syns vattenverkets tidigare driftledare Stefan Jessen, Anders Lindholm, vd Borgholm Energi, Carl Malgerud (M), tidigare styrelseordförande Borgholm Energi samt Torgny Färm, chef för VA-nätet.
Foto:

Carl-Fredrik Nelson, projektledare på Trafikverket, berättar att nya möten kring väg 136 väntar.
Foto:

Kvaliteten är viktigast och efter ännu en rekordsommar i fråga om antal konserter ser Pelle Aldestam nu att det kan vara läge att backa något i antalet konsertkvällar till nästa säsong.
Foto:

Åsikter

Födelsedagar