1888 brann hela byn Runsbäck ner, kvar blev endast några enstaka hus. Ett av dem är stugan där Sara bodde och som fortfarande finns kvar. Där träffades (fr v) Lars Andersson som bor där i dag, Kate Ingvarsson och hennes kusin Stig Lindberg, Susan Söderberg, Kent Ingvarsson och William Söderberg.
Foto:

Åsikter