Fyra särskilda boenden i kommunal regi finns i dag (gröna markeringar). Planerna för de närmaste åren inrymmer flera trygghetsboenden, seniorboenden och särskilda boenden i såväl kommunal som privat regi (svarta markeringar).
Foto:

Åsikter

Krönikor

Insändare