Emma Rydnér som är världsarvssamordnare tog kontakt med Emil Pettersson och engagerade honom som lantbruksexpert i appen Aistorian. Vid Mysinge hög kan besökarna ställa vilka frågor som helst till Emil genom att chatta.
Foto:

Jurgen Ewel.
Foto:

Åsikter