”Den elevkonstellation vi har på mellanstadiet gör det väldigt komplext där vi i alla lägen inte har funnit rätt arbetssätt. Detta gör att vi hela tiden får försöka hitta nya lösningar och nya vägar framåt”, säger biträdande rektorn Maria Tudén om läget på Skansenskolan.
Foto:

Tolv personer förlorar jobbet när Liljas stänger anläggningen i Borgholm, endast tre i personalstyrkan får fortsatt anställning med placering i Kalmar.
Foto:

Åsikter

Födelsedagar