Ska Öland bli en kommun? Det tycker utredaren bör avgöras i en folkomröstning.
Foto:

Kjell Magnusson är ordförande i Mörbylång kommunfullmäktige. Han och övriga i presidiet föreslår att Ulf Elgehed (MP) skall få vara kvar som ersättare i kommunstyrelsen även om denne måste lämna sin plats i fullmäktige.
Foto:

Åsikter

Insändare

Födelsedagar