Vårutflykt till Gråborg för reumatiker

Reumatikerna på Öland har haft gökotta på Gråborg.
Gråborg • Publicerad 25 maj 2018