Annons

Vägtrummor för bättre naturvärden

Länsstyrelsens naturenhet har ansökt om och beviljats dispens från strandskyddsbestämmelserna vid Mellby Ör. Syftet är att förbättra naturvärdena ytterligare i ett redan värdefullt område.
Mellby • Publicerad 28 april 2016
Annons
Annons
Annons
Annons