Sveriges migrationspolitik måste göras om från grunden

Sveriges migrationspolitik har under decennier av både socialistiska och borgerliga regeringar hanterats på ett ansvarslöst sätt. Kraven för att få uppehållstillstånd och sedan medborgarskap har varit alldeles för lågt ställda.
Foto: Kristianstadbladet