SOF vill få rätt att överklaga

Öland • Publicerad 26 maj 2016

Sveriges Ornitologiska Förening överklagade byggnationen av tre vindkraftverk i Törnbotten men fick av Mark- och miljödomstolen veta att de inte hade talerätt. Därmed togs inte deras synpunkter upp när rätten bedömde ärendet.