Sällskap söker bidrag

De tre litterära sällskapen på Öland hoppas på att få bidrag för att kunna medverka på Bokmässan i Göteborg i september.
Öland • Publicerad 28 april 2016