Överklagar länsstyrelsens positiva beslut om ställplats på sex punkter

För tredje gången ligger ärendet om ställplats på fastigheten Ventlinge 42:5 i Grönhögen hos ark- och miljödomstolen i Växjö. Ett närboende par har motiverat sitt överklagande i sex punkter på två A4-sidor.
Grönhögen • Publicerad 27 augusti 2018
Foto: Maria Wiell