Nödstopp för tredje året: ”För höga nitrathalter i vattnet”

För tredje året i rad tvingas Borgholm Energi stoppa infiltrationen av råvatten hämtat från Lindbykanalen.
– Nitrathalten är för hög, säger Markus Wertwein Ros, vd Borgholm Energi.
Borgholm • Publicerad 20 januari 2021