Grodor kan snart se ljuset i tunneln

Ett, tu tre, på det fjärde ska det ske...
Så kanske grodan resonerar när den ska ta sig över vägen, en livsfarlig strapats. Men snart möter den en säkrare väg, som faktiskt är den första av denna modell i Kalmar län.
Möllstorp • Publicerad 12 augusti 2020
Foto: Trafikverket