Grannen: ”Ingen positiv förändring”

Ekerums klagande granne ser inget positivt i det nya detaljplaneförslaget.
– Öppnar för ännu hårdare exploatering, anser denne i ett samrådsyttrande.
Ekerum • Publicerad 7 maj 2018