Facket vill ha tydligare besked om orsakerna till Cementas nedläggning

Enligt Cementas ledning är orsaken till nedläggningen ökade miljökrav, som skulle leda till alltför stora investeringskostnader. Men fackklubben IF Metall vill ha mer information än så, inför vidare förhandlingar.
Degerhamn • Publicerad 21 oktober 2018
Foto: Natalia Johansson