Englands historia översiktlig och lättläst

Dick Harrison är historieprofessor i Lund och troligen Sveriges mest kände historieprofessor. Han är mycket produktiv både som vetenskaplig och populärvetenskaplig författare och har nu med ett par månaders mellanrum utkommit med bägge delarna i tvåbandsverket Englands Historia.