Den skola vi vill ha i morgon beror på hur vi tar hand om våra elever idag

En skolchef bör absolut jubla och lyfta fram goda resultat när det finns goda resultat att redovisa. Men öppnar man Pandoras ask så får man vara beredd på att det väller ut både det ena och det andra...
Publicerad 15 oktober 2019
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Peter Boström efter hot och misshandel på Skansenskolan.
Peter Boström efter hot och misshandel på Skansenskolan.Foto: skynesher

De senaste två åren har Mörbylånga kommun dragit ned 37 tjänster inom skolan. Framför allt är det lärarassistenter som försvunnit.

Trots alla tjänster som försvunnit så har skolresultaten för Mörbylånga kommun blivit bättre - det visar både betyg och nationella prov. Fantastiskt jobb måste man säga av den skolpersonal som fortfarande finns kvar. Och helt rätt av skolchef David Idermark att jubla när Sveriges Radio uppmärksammar just skolresultaten.

Men betyg och resultat på nationella prov ger ingen enkel sanningsbild på hur skolan mår.

De senaste veckorna har föräldrar vid Skansenskolan varit i kontakt med Ölandsbladet och beskrivit en skolmiljö som är allt annat än bra. Ni kan läsa om det på nyhetsplats i vår tidning, hur fyra elever lämnat sin mellanstadieklass i Mörbylånga.

Föräldrar har beskrivit hur deras barn blivit utsatta för hot och våld, den pedagogiska miljön har varit under all kritik. Då familjerna ansett att skolan inte kunnat komma till rätta med problematiken har de som en sista åtgärd bytt skola, från Mörbylånga till Färjestaden.

Inte alla har den möjligheten, att kunna ordna så att barnen kan få gå i en lugnare skola. På det sättet skapas ett A-lag och ett B-lag bland skolorna. Problematiken är en produkt av att inte nödvändiga åtgärder har vidtagits från början. Och kanske att bidragande orsaker, som integrationsrelaterade bekymmer varit obehagliga att ta tag i.

Att Mörbylånga kommun i ett sådant läge tvingas betala tillbaka 1,3 miljoner till Skolverket för att man minskat stödet till kommunens elever är djupt beklagligt. Varje lärare och elevassistent är en investering i vår gemensamma framtid.

Det är rimligt att den politiska majoriteten till viss del ökar procentfördelningen av medel till de mer utsatta skolorna som Skansenskolan och Alunskolan, för att motverka A- och B-lagsmodellen i kommunen.

Samtidigt så beskriver Lärarnas Riksförbund att de aldrig tidigare haft så många pågående ärenden som nu. Larmsignalerna har ljudit länge.

Visserligen finns det anledning att vara stolta över dagens goda betyg och bra resultat på nationella prov. Men den skola vi vill ha i morgon beror på hur vi tar hand om våra lärare och elever idag.

Peter BoströmSkicka e-post