Henric Borgström: Dåliga nyheter sänker börs men fortfarande bra år

När den ena dåliga nyheten efter den andra om världsekonomin löper in gäller det för aktieägare att hålla huvudet kallt. Visst har Stockholmsbörsen fallit 5 procent på en vecka, Frankfurt, London och Paris, viktiga utländska marknaderna för svensk industri.