Bidrag: 100-tals miljoner till länets lantbrukare

Fredagen den 18 oktober betalade länsstyrelsen ut 148 miljoner kronor till länets lantbrukare. Ersättningarna får lantbrukarna för olika insatser de gör för miljön..
Öland • Publicerad 20 oktober 2019
Foto: Arkiv