Alexander Jensen: Alexander Jensen: ”I skarpt läge blir mitt ordförråd lika stort som i en pekbok”

Att hitta rätt ord vid rätt tidpunkt är en förmåga som jag inte bemästrar. När det blir skarpt läge blir jag oftast överrumplad och ordförrådet minskar till samma storlek som i en pekbok.