20 år med träkurs för unga

"Från tall till pall" är en sommarkurs som har funnits på Capellagården i 20 år. En vecka då trähantverket för eleverna går från att snida en vandringskäpp till att snickra en unik pall.
Carl Magnus Persson
Vickleby • Publicerad 8 juli 2017