Kämpa för demokratin – även på hemmaplan

Det är bra att regeringen startar en offensiv för demokratin.
Publicerad 16 februari 2019
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

I regeringens utrikespolitiska deklaration talade utrikesminister Margot Wallström om hoten mot demokratin i Europa och övriga världen.

Hon anser att flera länder i EU idag inte nödvändigtvis delar de värderingar om demokrati som de allra flesta svenskar tar för givna.

Så regeringen kommer att lägga kraft i sin utrikespolitik för att se till att demokratin kan fortleva, i skuggan av nationalister och extremister.

Det är bra att Sverige försöker göra avtryck i världen.

Men det finns mycket att göra även på hemmaplan.

Det handlar inte bara om att få fler att rösta i de allmänna valen och göra sin röst hörd, vare sig det är i ett politiskt parti eller för en enskild fråga.

Det handlar också om att ta hand om dem som inte nöjer sig med debatt för att få sin vilja fram, utan de som tar till våld.

Runtom i landet känner sig bönder oroliga. De har inte bara oron för mjölkpriser och torka att tänka på, utan också bondehatande djuraktivister som inte skyr några medel för sin sak. Inte ens våld är främmande för vissa av dem.

Inom LRF hörs röster om att lantbrukare skrämts till tystnad och inte vågar delta i samhällsdebatten som tidigare. Man är rädd för att ha ”fel åsikter” och på olika sätt straffas för det.

På Öland är vi stolta över våra lantbrukare. Det är många som mer än gärna köper det som är lokalt odlat. Vi vet att det stora flertalet lantbrukare både på ön och i Sverige i stort älskar sitt jobb. De är måna om det de odlar och de sköter djurhållningen på bästa sätt.

De öländska lantbrukarna ska vara stolta över sitt jobb och inte behöva känna oro. Det finns hemska exempel från andra håll i landet där bönders barn hotats. Bönder har också drabbats av trakasserier och intrång. Hatet på sociala medier är utbrett.

Hot och våld hör helt enkelt inte hemma i den politiska debatten, även om det sker under täckmanteln ”civil olydnad”.

Att exempelvis plädera för minskad köttkonsumtion eller bättre djurhållning är både bra och viktigt – men det ska ske i full öppenhet.

Visst, demokratin behöver försvaras och förstärkas både i Europa och i världen. Men det finns viktiga åtgärder att ta tag i i även på hemmaplan, exempelvis för att skydda en hel yrkesgrupp som stundtals motarbetas med odemokratiska metoder.

Kenth JönssonSkicka e-post