Kultur

Ulf Wickbom skriver Hunderums historia

Varje människa bär på en historia. Det bevisar Ulf Wickbom i sin nya bok ”Hunderum – historia och minne”, där han ger sitt bidrag till att rädda det förflutna undan glömskan.
Foto: Herman Nelsson