Kultur

Ny bok: Samhällsskildring präglad av inlevelse

Romanerna om sågverksarbetaren, tvätterskan Bricken, är klassisk. En samhällsskildring präglad av samma inlevelse som Per Anders Fogelströms Stockholmsskildringar och Vilhelm Mobergs romaner och utvandrarepos.