Kultur

Norra Möckleby landstormskompani 1940

Detta är minnesanteckningar av berättelser som jag hörde av min pappa 20 år senare när jag själv hunnit bli militär.
Pappa var en värnpliktig sergeant och kompaniadjutant.
Sverige • Publicerad 3 augusti 2020