Kultur

Lennart Sjögren: När det oåtkomliga ges röst

Över pärmen till Anders Johanssons nya diktsamling Sång om nattens träd breder ett vattenspeglande skogslandskap ut sig. Den för sinnena påtagliga ”verkligheten” möter sin spegelbild och det blir denna flerskiktade och sammanfogande upplevelse av vår existens som i olika gestaltningar utgör hela samlingens grundtema.