Nyheter

Världsarvet som ljudkonstverk

Nu kan man i en hörlur uppleva det öländska världsarvet både som en historisk och en nutida företeelse. I veckan presenterades ett så kallat ljudverk som står till allmänhetens fria förfogande fram till den 1 november. Det blir aktivt för apparatförsedda besökare av Beijershamn och Dröstorp.
BEIJERSHAMN/DRÖSTORP • Publicerad 29 juni 2015