Utlys ett möte på norra Öland om Åkerboskolans framtid

Vid senaste kommunstyrelsemötet presenterade en tjänsteman fyra alternativ för den framtida Åkerboskolan, av vilka ett handlade om renovering och tre om rivning av nuvarande skola samt nybyggnation. Detta med bristfällig kostnadsredovisning av de olika alternativen samt innebärande en avsevärd minskning av nuvarande lokalyta för skolan. Det handlade också om långvariga provisorier i baracker inklusive viss bussning till Slottsskolan under ombyggnadstiden.
Publicerad 20 maj 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Per Lublin
Per Lublin

Vad man annars hade kunnat efterfråga är en stegvis genomförd renovering där momenten är uppdelade så att även lokala entreprenörer kan komma ifråga vid upphandlingen och därmed skapa arbete på orten. Och så att undervisningen kan fortgå under tiden utan alltför många dyrbara inhyrda lösningar.

Tänk att man inte kommit längre under alla dessa många år som det utlovats en renovering av Åkerboskolans lokaler! Och att Ilko Corkovic (S) nu på ett kuppartat sätt ville att kommunstyrelsen vid sittande bord skulle besluta om att kommunen skulle inrikta sig på ett av av dessa fyra alternativ - och ingenting annat! Ilko fick dock endast centern med sig på detta, så med röstsiffrorna 6 - 4 beslutades om bordläggning till nästa sammanträde..

Men motiven för att vänta med beslut till nästa sammanträde var något varierande. För Marcel van Luijn (M) handlade det om att han skulle få möjlighet att diskutera igenom saken med sin partigrupp. Han tyckte i övrigt inte att det berörde andra än oss i kommunstyrelsen. För mig handlade det om att jag ansåg att kommunen i mellantiden borde utlysa ett informationsmöte för allmänheten i Löttorp, där kommunmedborgarna kunde ge syn på saken. Åkerboskolans framtid är trots allt en framtidsfråga av avgörande betydelse för befolkningen på hela norra Öland och är sannerligen inte en ensak för ett tiotal personer i en oenig kommunstyrelse att avgöra efter inbördes slumpartad röstning. Nu förväntar jag mig att ett sådant möte anordnas under kommande vecka innan kommunstyrelsen åter får upp saken på sitt bord.

Annars är det inte mycket värt med medborgarinflytandet i Borgholms kommun.

Per Lublin, Ölandspartiet