Torka och foderbrist i lantbruket

Naturligtvis glädjande att läsa och höra om alla som vill ge olika stöd till lantbrukarna i det svåra läget med torka, foderbrist och minskade skördar. Men man blir lite paff över så mycken okunskap.
Foto: Arkiv