Svar till " Prioritera inte bort utvecklingen av Grönhögens hamn"

I Ölandsbladet 25 maj lyfter skribenten Amy utmaningar som Mörbylånga kommun står inför, däribland situationen i Grönhögen.
Publicerad 7 juni 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi vill detaljplanera och utveckla Grönhögen”, skriver moderaterna Elisabeth Schröder och Günther Ruchatz.
”Vi vill detaljplanera och utveckla Grönhögen”, skriver moderaterna Elisabeth Schröder och Günther Ruchatz.Foto: Roland Andersson

Inom miljö och byggnadsnämnden är vi väl medvetna om dagsläget; en situation när det byggs som aldrig förr i vår kommun, då det är många som vill flytta till vår underbara ö för att njuta av allt som finns här. För att möta behoven arbetar byggnadsförvaltningen sedan en tid tillbaka kvällstid för att handlägga bygglovsansökningar, något som givit gott resultat och tagits emot med positiv respons från de många kommuninvånare som nyttjar denna service.

För oss Moderater är hela kommunens utveckling viktig, givetvis även på sydligaste delen av ön. Därför vi vill detaljplanera och utveckla Grönhögen. Då blir en hållbar utveckling och expansion av Sydöland möjlig. Utveckligen har bara en riktning - framåt. Ett tecken på detta är muddringen i Grönhögens hamn, något som kommer både näringsidkare och och privatpersoner till gagn. Som nästa steg vill vi utveckla hamnen och möjliggöra för fler ställplatser; redan befintlig infrastruktur ska användas för att alla hamnar ska kunna vara naturliga knutpunkter såsom i exempelvis Grönhögen. För att lyckas med en hållbar utveckling av Grönhögens hamn arbetar vi Moderater inom miljö- och byggnadsnämnden aktivt med att hitta lämpliga alternativ för ställplatser i Grönhögen, förenliga med befintligt strandskydd.

Elisabeth Schröder ( M) Ledamot Miljö- och byggnadsnämnden Mörbylånga Kommun

Günter Ruchatz (M) Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden Mörbylånga Kommun