Svar på insändare om gräsklippning

Matilda Wärenfalk och Per-Olof Johansson från socialdemokraterna skriver i en insändare att gräsklippningen i Mörbylånga kommun uteblir i väntan på privatisering.
Publicerad 16 juni 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunalrådet Henrik Yngvesson ger svar på tal angående gräsklippning.
Kommunalrådet Henrik Yngvesson ger svar på tal angående gräsklippning.Foto: Arkiv

Den socialdemokratiska krisen i Sverige verkar ha drabbat även företrädarna i Mörbylånga, jag kan inte utläsa Matildas och Per-Olofs insändare på något annat sätt. Här tar man till brösttoner, kör på den inövade privatiseringsfrågan och håller sig till halvsanningar. Kan vi vara lite vuxna i denna fråga kring gräsklippningen i kommunen, och på ett lugnt och sansat sätt belysa vad det faktiskt handlar om, istället för diverse påhopp och sakfel?

Mörbylånga kommun sköter idag cirka 900 000 m2 parkytor, ytor som vanligtvis sköts och klipps när behov finns ca en gång varannan vecka, blommor planteras, träd beskärs osv. Detta till en årlig kostnad av 1,5 miljoner kronor. Den politiska majoriteten har länge påtalat att vissa av grönytorna borde kunna skötas av andra istället för av kommunen. Vi har därför initierat att privatpersoner som har en fastighet i anslutning till en kommunal grönyta borde få möjlighet att skriva ett nyttjanderättsavtal med kommunen, det vill säga de får möjlighet att utöka sin tomt mot att de sköter den. Vi vill också stimulera att till exempel föreningar, kyrkan, samfälligheter kan skriva avtal med kommunen att sköta vissa områden mot betalning. Det gynnar båda parter. Kvar blir då fortfarande ett flertal stora kommunala grönytor som kommunens personal ska sköta. Konsultrapporten som insändarskribenterna hänvisar till visar att Mörbylånga kommun har mycket stora och många gräsytor i förhållande till andra kommuner.

De föreslår att kommunen borde kunna minska ner klippningen på vissa större, av allmänheten inte utnyttjade, grönytor, och därmed även gynna biologisk mångfald. De ytor som nyttjas till spontanidrott, mötesplatser, picknick och lek ska klippas som tidigare. Detta förslag har presenterats vid två tillfällen för politiken, och inte vid något tillfälle har (S) haft någon som helst avvikande mening. Ni har haft all möjlighet att opponera er mot förslaget när tjänstemännen föredrog hur de tänkt göra. För, vilka gräsytor som klipps ofta, och vilka som klipps sällan är verkligen inte en fråga av stor principiell betydelse som ska avgöras av fullmäktige.

Kommunen gör nu detta på försök, synpunkter från allmänheten tas gärna emot av vår parkförvaltning för att få ett så bra resultat som möjligt. Och avslutningsvis, detta med randklippning och höggräs är inget unikt för Mörbylånga kommun, samma sker till exempel i Borgholm, Kalmar, Nybro och Västervik.

Henrik Yngvesson (M)

Kommunstyrelsens ordförande