Skadegörelse på förskolan Skogsbrynet

På måndag morgon möttes personal, vårdnadshavare och barnen av skadegörelse på förskolan Skogsbrynets gård.