Annons

Rättvisare transportpolitik med kilometerskatt

De gula västarna i Frankrike och vårt eget bensinskatteuppror 2.0 har en gemensam nämnare – att boende på landsbygden upplever höjda bilkostnader till följd av ökat pris på bensin och diesel. Hur ska vi nå målet att minska trafikens klimatpåverkan med 70 procent till 2030 om vissa grupper inte känner sig delaktiga och upplever politiken som orättvis?
Foto: Arkiv
Annons
Annons
Annons
Annons