Persnäs församlingshem

Så är det sålt. Rykten hade hörts under ett par års tid men ingen trodde nog på dem förrän det plötsligt kallades till ett möte; Församlingshemmet ska säljas! Där samlades en liten skara av kyrkoledning, kyrkoråd, andra kyrkan närstående och vi andra. Det framgick tydligt att flertalet var emot försäljning det hade tagits fram siffror som talade mot men det framfördes flera argument för försäljning från kyrkohåll.