Insändare: Några reflexioner från en sommarölänning

Insändare Artikeln publicerades
”Det är helt onödigt med en ny Ölandsbro”, anser insändarskribenten.
Foto: Peter Boström
”Det är helt onödigt med en ny Ölandsbro”, anser insändarskribenten.

Några reflexioner kring uppmärksammade insändare i Ölandsbladet samt annat som engagerat en sommarölänning sedan många år.

Håller med den man som tidigare i sommar menade att det är helt onödigt med en ny Ölandsbro. Tror att en stor del av problemen med trafikstockningar några få tillfällen per år kan lösas med avsevärt mindre kostsamma ombyggnader av trafiklederna på Ölands- och Kalmarsidan. Borde till exempel vara möjligt med två genomgående filer till bron från Algutsrum och dito till och från E22 på Kalmarsidan samt en ombyggnad av avfarten från Öland mot Ängöleden.

Trafiken på 136an mellan Borgholm och Färjestaden är som bekant problematisk under några sommarveckor, inte minst vad gäller att ta sig ut på vägen vid en del korsningar som till exempel Borgholms slott, Stora Rör och Glömminge. En enkel och snabb lösning på detta kunde vara att förse de mest drabbade korsningarna med trafikstyrda mobila alternativt permanenta ljussignaler, som är i gång endast under de trafiktätaste veckorna. Man skulle även kunna överväga att på sikt bygga cirkulationsplatser vid utvalda korsningar.

På tal om klagomål på bristen på offentliga toaletter undrar man när beslutsfattarna ska inse (dock i och för sig inget specifikt Ölandsproblem) att lätt tillgängliga och välskötta toaletter på strategiska platser runt om på ön inte ska betraktas som en kostnad utan som en investering i goodwill för besökande turister.

Får hoppas att Borgholms kommun i framtiden inte upprepar misstaget att låta en privat entreprenör stänga av och avgiftsbelägga tillträde till torget. Per Lublins vassa kritik var befogad. Arrangemanget var dessutom inte någon succé vad gäller antalet besökare.

Håller också med den dam som ondgjorde sig i Ölandsbladet över ställplatsen för husbilar i Sandviks hamn. Besökte själv nämnda restaurang i somras och förundrades över hur det är möjligt med en ställplats på bästa läge i hamnen. Har inget emot ställplatser men undrar hur kommunens beslutsfattare tänkte i detta fall?

Avslutningsvis, när ska vi slippa se dessa anskrämliga släpvagnar och andra reklamanordningar, framför allt längs vägen mellan Färjestaden och Borgholm? Värsta exemplet är monstersläpvagnen norr om Strandtorp. Även om de skulle vara formellt tillåtna, så borde såväl ansvarskännande markägare som reklamköpare avstå från denna meningslösa förfulning av det vackra öländska landskapet. En bojkott av reklamköparna kanske skulle få dem på andra tankar?

Jöran Jermer