Annons

Insändare: Två kommuner, två företagsklimat

Svenskt Näringsliv presenterar nu den senaste undersökningen av företagsklimatet i Sveriges
kommuner. Majoriteten av kommunerna får höjda betyg under en period då flera företag har upplevt en svår period. Detta kan bero på att kommunerna utökat kontakterna med företagen och även vidtagit konkreta åtgärder för att stötta näringslivet under pandemin.
Insändare • Publicerad 28 maj 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kristian Petersson Sjövall, näringslivsutvecklare och Anders Magnusson, tillväxtchef kan glädja sig åt goda siffror för Borgholms kommun i undersökningen kring företagsklimatet..
Kristian Petersson Sjövall, näringslivsutvecklare och Anders Magnusson, tillväxtchef kan glädja sig åt goda siffror för Borgholms kommun i undersökningen kring företagsklimatet..Foto: Borgholms kommun

Genomgående för de kommuner som får höga betyg är att de har ett politiskt ledarskap som
 präglas av målinriktning och energi. Insikten är klar över att bra villkor för näringslivet skapar jobb och skatteintäkter samt påverkar även affärsliv, kultur och nöjen.

Kommuner som ligger högt i rankingen har ett bra utgångsläge vi företagsetableringar och
ger bättre villkor för expansion av lokala företag. Här finns det få hinder kring plan, mark och bygg samtidigt som det läggs energi på att lösa lokalfrågor. Alla blir vinnare.

Annons

Öland som helhet har under de senaste fem åren haft ett sämre företagsklimat än genomsnittet i Sverige. Men nu ser bilden helt olika ut mellan kommunerna.

Från att tidigare legat lång under riksgenomsnittet så har man under de senaste två åren
tagit ett kliv uppåt. Borgholms kommun ligger nu för första gången över Sveriges genomsnitt sett under senaste tioårsperioden.

En stark prestation av kommunen som visas av svaren i undersökningen. Politikernas och tjänstemännens attityd till företagandet har kraftigt förbättrats och det gäller även service och bemötande. Helt klart har den ambitiösa insatsen gett resultat som gick ut på att kommunen skulle kontakta alla företag. Mängder av företagsbesök och telefonkontakter under pandemin har skapat ett bättre förtroende mellan kommunen och näringslivet. Genom utökad kommunikation med företagen kan kommunen även anpassa sin organisation och sina arbetsformer för bättre samarbete med näringslivet.

Samtidigt som framgången finns det säkert områden som kan förbättras. Under året 2020, som mätperioden omfattar, har det skett en kraftig ökning av ärenden inom mark och bygg. Detta har gett ett uppsving för byggföretagen och belastningen har ökat på kommunens hantering av alla ärenden. Att korta ner tiden för bygglov och införa servicegaranti är något som företagen skulle välkomna.

Om Borgholms kommun i fortsättningen lägger samma energi på att hålla en nära kontakt med näringslivet så finns förutsättningar för ett starkt företagsklimat även i framtiden.

Under de sista fem åren har företagsklimatet försämrats i Mörbylånga kommun och det började redan under förra mandatperioden. För närvarande ligger kommunen på plats 274 av Sveriges 290 kommuner.
På den nivån brukar det vara utflyttningsorter från Norrlands inland. Där hittar vi Härjedalen, Överkalix och Pajala. Där finns det inte några resurser att lägga på kontakter med näringslivet. Om det i deras fall finns några byggärenden så saknas rutiner för snabb handläggning och nya företagsetableringar är obefintliga.

Men för Mörbylånga kommuns del så har vi helt andra förutsättningar. I kommunens norra del finns närheten till Kalmar som har en stark arbetsmarknad. Vi om några har goda förutsättningar att skapa, driva och utveckla näringslivet. Om det finns ambitioner att göra förändringar så måste det ske uppifrån och när det gäller kommuner så handlar det om den politiska ledningen. Här måste det finnas energi för att skapa bättre kommunikation och acceptabel service till företagen. Metoderna är välkända men det svåra är att genomföra detta i praktiken.

Om vi ser på vad som hänt i Ölands norra kommun så är det allt arbete som lagts ner av personalen under alla mötet och telefonsamtal med företagen som gett resultat. Här har man gått från ord till handling.

Det finns ingenting som säger att det inte går att göra på samma sätt i Ölands södra kommun. I Mörbylånga kommun finns alla möjligheter till ett bättre företagsklimat i framtiden men då måste det till ett helt annat sätt att möta näringslivet.

Företagarna Öland

Annons
Annons
Annons
Annons