GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: Stoppa ödeläggelsen av Borgehage

Öppet brev till Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande i Borgholm.
Insändare • Publicerad 14 oktober 2021 • Uppdaterad 20 oktober 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Borgehage.
Borgehage.

Bäste Ilko,

Det är verkligen glädjande och med viss stolthet för oss alla, att du står värd för det första mötet i Kalmar län med sikte på bevarande av naturmiljöer, med särskilt fokus på arbetet med biologisk mångfald.

Mötet samlar cirka 25 politiker och tjänstepersoner från sju kommuner i Kalmar län, för att diskutera hur ni tillsammans kan arbeta för bevarandet av våra naturmiljöer.

”Vi kommuner står inför liknande utmaningar i vårt arbete med biologisk mångfald. Genom att träffas kan vi dra nytta av varandras erfarenheter” säger du Ilko Corkovic på Borgholms egen hemsida.

Det är Länsstyrelsen i Kalmar län som initierar denna årliga länsnaturträff på att bjuda in politiker och tjänstepersoner med fokus på miljö och bevarandearbete. Första mötet skedde i Borgholm den 12 oktober.

Vid mötet fick ni den senaste informationen från Länsstyrelsen. Bland annat att fick ni lära er mer om vad ni i kommunen kan göra för att bevara arter i ekmiljöer och för vilda bin.

Mer från hemsidan:

”Vi har delvis olika förutsättningar när det kommer till vilken natur vi har i våra kommuner, men utmaningarna är lika. Den tätortsnära naturen ska skötas så att den fyller många funktioner för våra invånare, där biologisk mångfald är en del. En annan utmaning är hur man bäst arbetar med naturvårdande projekt. Dessutom måste vi alltid ha klimatförändringarna med i beräkningarna – hur vi kan anpassa oss efter dem och vad vi kan göra för att mildra dem” säger Frida Gustafsson, miljöstrateg i Borgholms kommun.

En lovande framtid…

Med de nya kunskaperna och viljeinriktningarna som du nu visar Ilko, ser vi fram emot ett starkt miljöarbete i Borgholm, där tillväxt inte tillåts gå ut över en extremt känslig miljö.

Det finns många intressen som motverkar varandra. Ett exempel är den önskade exploateringen av Borgehage. Den stora kalmarbaserade, internationella fastighetsexploatören C&A Claesson & Anderzén, har ansökt om planbesked för att på 115 tomter uppföra boendefastigheter i Borgehage, på brukningsvärd åkermark och skyddad ekskog, där det idag har upptäckts 135 rödlistade arter. På den bifogade skissen i ansökan till kommunen är det inritat närmare 150 bostäder, radhus och villor.

Till detta har ytterligare en markägare, med lika stor angränsande areal, ansökt om planbesked på motsvarande sätt.

Vi ser alltså framför oss en möjlig exploatering av en, över 200 år gammal, öländsk radby bebyggas med upp till närmare 300 bostäder/sommarhus.

Detta skall enligt de båda ansökningarna uppföras på brukningsvärd åkermark och i fredad ekskog med hundratals rödlistade arter av insekter och örter.

Länsstyrelsen i Kalmar län:

”Vi har nationellt och internationellt viktiga miljöer för den biologiska mångfalden i vårt län, här finns många arter som försvunnit i andra delar av landet kvar. Kommunernas naturvårdsarbete är en viktig pusselbit för att bevara Kalmar läns biologiska mångfald.”

Nu ställer vi oss frågan till Borgholms kommun inför Miljö- och byggnadsnämndens möte den 21 oktober – hur kommer ni att ta hänsyn till miljön i Borgehage?

Det är Socialdemokraterna och Centerpartiet som har ordförandeposterna i nämnden. Två partier som båda säger sig värna båda om jordbruket och miljön. Nu har ni chansen att visa att det inte bara är löst prat och valfläsk. Gör en hederlig insats för Borgehage och Borgholm och stå för det ni säger. Borgholmsborna kommer i valet 2022 att komma ihåg hur ni beslutar nu!

Avslå ansökan om planbesked för exploatering i Borgehage.

Jan Ståhlberg, sommarölänning i Borgehage sedan 1948, numera ”Vinterstockholmare”.