Annons

Insändare: Natura 2000 – Länsstyrelsen blir blind

I många tusen år har strandängar och betesmarker brukats. Här har djur, människa och natur levt, och lever, i symbios, vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling och liv. Detta förstår Länsstyrelsen, och är intresserade av att bevara.
Insändare • Publicerad 1 september 2022 • Uppdaterad 2 september 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I många tusen år har strandängar och betesmarker brukats. Här har djur, människa och natur levt, och lever, i symbios, vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling och liv”.
”I många tusen år har strandängar och betesmarker brukats. Här har djur, människa och natur levt, och lever, i symbios, vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling och liv”.Foto: Peter Boström

Från EU kommer direktiv om att införa fler skyddsområden för det så viktiga fågellivet.

Ett regeringsuppdrag kommer till Länsstyrelsen som i korta drag lyder ”Ni måste hitta fler områden att peka ut som Natura 2000 för att bevara de viktiga fågelområdena”.

Annons

Länsstyrelsen tittar på ärendet. Samlar in data. Bedömer, vrider och vänder. Anordnar, till sist, samråd och dialogmöten. Under dessa möten kommer massiv kritik.

Från remissinstanser kommer massiv kritik. Länsstyrelsen blir blind för alla träden i skogen och ser inte alternativet att säga ”Tyvärr, vi klarar inte att fullfölja uppdraget”.

Vad händer från regeringens håll om det svaret ges? Vad händer från EU:s håll om det svaret ges från vår regering – att det går helt enkelt inte för det är en enorm oro i lantbruket, i turistnäringen, för de boende på Öland. Den mark som förvaltats och brukats av ölänningen i tusentals år – är EU bedömare av att den ska bäst användas för att bevara fågellivet när lantbruken riskerar att stå tomma. När inga djur längre betar strandängarna – vart flyttar fåglarna då? Vilka miljöer ska då göras om till ett enda stort museum? Hur ska maten produceras? Den så viktiga självförsörjningsgraden av livsmedel – vad är den värd i denna fråga?

Länsstyrelsen som på uppdrag av regeringen fått uppdraget riskerar här att sätta sig i konflikt med en stor del av de företag som ligger under deras kontrollansvar. För att man inte ens överväger att säga att uppdraget är ogenomförbart.

Karin Bergman var tydlig vid mötet i Föra Bygdegård 2022-08-29. Länsstyrelsen backar inte – de kliver framåt och ger, som en i audiensen uttryckte det – en örfil till de som brukar, och kanske framförallt överväger för framtiden, att bruka den mark som är så viktig för fågellivet.

Om länsstyrelsen kunde ge konkreta svar på konkreta frågor hade dialog möjliggjorts på ett annat sätt. När Länsstyrelsen inte ger konkreta svar på konkreta frågor uppstår oro. Som är berättigad inför framtida investeringar i natur, företag och nya innovativa idéer för framtiden.

Är det verkligen rätt läge att vara principfast nu, Länsstyrelsen?

LRF Köpingsvik lokalavdelning, styrelsen

Marcus Larsson

Pia Andersson

Annons

Ronja Björkqvist

Sofi Larsson

Richard Pettersson

Alfred Johansson

Elisabet Angelin

Annons
Annons
Annons
Annons