Annons

Insändare: Förtydligande gällande Borgholms kommuns avfallstaxa

Svar på insändare i Ölandsbladet 2020-02-29.
Publicerad 10 mars 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Borgholms kommuns avfallstaxa 2020 är framtagen i syfte att styra mot uppsatta mål i kommunens avfallsplan”.
”Borgholms kommuns avfallstaxa 2020 är framtagen i syfte att styra mot uppsatta mål i kommunens avfallsplan”.

Borgholms kommuns avfallstaxa 2020 är framtagen i syfte att styra mot uppsatta mål i kommunens avfallsplan. Ett av dessa mål är att öka utsorteringen av matavfall till biogasproduktion och på så vis bidra till att de nationella miljömålen nås. Ytterligare ett skäl till omfördelningen mellan rörliga och fasta avgifter är att de ska spegla verksamhetens kostnader, där de fasta kostnaderna idag dominerar. Verksamheten Återvinning och Avfall genererar inga vinster, avgifterna täcker endast de kostnader som krävs för att uppfylla uppdraget.

Borgholms kommun har sedan 1998 haft en taxestruktur med viktbaserad taxa, som i grunden har syftat till att uppmuntra hemkompostering. Idag arbetar Sveriges kommuner istället för att matavfall ska komma till nytta som biogas och biogödsel. Sänkningen av viktavgiften i taxan ska förstärka miljöstyrningen som infördes redan till 2019 års avfallstaxa, och motivera till att matavfallet sorteras ut i den gröna påsen och läggs i sopkärlet, och på så vis kommer till nytta som biogas och biogödsel istället för kompost.

Annons

Taxans uppbyggnad för 2020 är likadan som 2019. I 2020 års taxa har viktavgiften för kärlabonnemang sänkts, så att den är på samma nivå som containerabonnemang.

Årsavgifter har efterfrågats för att lättare kunna se kostnad per år.

Samtliga körturer körs alltid i sin helhet, även om alla kärl i rutten inte är utställda för tömning. Kostnaden för dessa körturer är konstant, oavsett hur många gånger inom abonnemangsperioden som kärlet ställs ut för tömning, vilket är oförändrat sedan 1998.

Kostnaden för det genomsnittliga abonnemanget med 190 liters sopkärl med åretrunthämtning (26 gånger) och 9 kg avfall (snittvikt per hämtning för helårsabonnemang) i kärlet vid varje hämtning, blir oförändrad mellan 2019 och 2020 års taxa.

Borgholm Energi


Avdelningen Återvinning och avfall

Annons
Annons
Annons
Annons