Insändare: Bråttom att söka stöd för solceller i Kalmar län

Fram till den sista maj i år hade 1 510 hushåll och företag i Kalmar län beviljats stöd för att sätta upp solceller på taket. Under de senaste tolv månaderna har 858 ansökningar lämnats in. Men den 10 juni införde regeringen ett ansökningsstopp för det nuvarande solcellsstödet redan från den 7 juli. Privatpersoner och företag som funderar på att installera solceller i år har alltså bara någon vecka på sig att fatta beslut och söka för att ha en chans att ta del av stödet.
Publicerad 27 juni 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Fram till den sista maj i år hade 1 510 hushåll och företag i Kalmar län beviljats stöd för att sätta upp solceller på taket”.
”Fram till den sista maj i år hade 1 510 hushåll och företag i Kalmar län beviljats stöd för att sätta upp solceller på taket”.

Svensk Solenergi har under en längre tid efterfrågat en plan för nedtrappning av det nuvarande solcellsstödet på 20 procent av investeringen. Det kan tyckas märkligt att en branschförening ber om successivt lägre stöd, men vi vet att alternativet är värre: när det tidigare bidraget för solvärme (solfångare) drogs bort, försvann över en natt hela solvärmemarknaden. Att plötsligt rycka undan stödet för solel (solceller) riskerar ge samma konsekvenser.

Till nästa år, 2021, har regeringen föreslagit ett nytt grönt skatteavdrag. Det ska gälla för privatpersoner som installerar grön teknik, såsom solceller, och fungera på liknande sätt som rotavdraget. Det är bra. Men vad gäller för de som vill installera solceller i år, men inte hinner söka solcellsstöd före den 7 juli?

När det gäller företag och bostadsrättsföreningar är situationen än mer oklar. Som det ser ut nu kommer de efter den 7 juli inte ha någon möjlighet till stöd alls. För att inte tappa fart i omställningen borde det befintliga investeringsstödet därför förlängas för juridiska personer. Nivån på stödet kan dock sänkas till 15 procent, och vid årsskiftet till 10 procent, i en successiv nedtrappning till noll. Samtidigt behövs besked om att potten fylls på så att den räcker till alla som söker stöd. Åtminstone borde den fyllas på så att de som sökt före den 7 juli och är berättigade till stödet också får det.

Regeringen måste också se till så att det inte – mitt under den nuvarande ekonomiska oron – blir tvärstopp i privatmarknaden för solceller. Vi önskar att regeringen snarast kommer med ett tydligt besked om hur man vill överbrygga gapet som uppstår innan det nya gröna avdraget börja gälla. Allra bäst vore om regeringen meddelar att avdrag kan göras 2021 även för investeringar som genomförts under 2020.

Med den här typen av tydliga besked till såväl privatpersoner som företag, kan klimatomställningen fortsätta samtidigt som solmarknaden står stark i en lågkonjunktur som riskerar bli utdragen

Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi