Genmäle till Kim Telemans insändare

Insändare Artikeln publicerades
”Sverigedemokraternas landsbygdspolitik skulle utan tvekan vara väldigt positiv för Borgholms kommun”, skriver Thoralf Alfsson.
Foto: Arkiv
”Sverigedemokraternas landsbygdspolitik skulle utan tvekan vara väldigt positiv för Borgholms kommun”, skriver Thoralf Alfsson.

Kim Teleman har fått min folder som riktar sig till hushåll på Öland och som ingår i min personvalskampanj. Hon börjar sin replik med ett riktigt självmål. Jag står på Sverigedemokraternas riksdagslista för Kalmar län och därmed har jag också partiets förtroende men den logiken tycks inte Kim Teleman förstå.

Sedan är det fullt förståeligt med tanke på Kim Telemans vänstersympatier att hon inte med ett enda ord nämner det kostnader som finns för Borgholms kommun, kostnader är inte viktiga för vänstern om det inte gäller att höja skatten för ”rika”.

Att antalet personer med svensk bakgrund ständigt minskar i kommunen, sedan 2002 med hela 1 000 personer. Samtidigt har antalet personer med utländsk bakgrund ökat med nästan lika mycket bekymrar inte Kim Teleman. Att arbetslösheten ligger på 35-40 procent bland utrikes födda i Borgholms kommun. Trots stora insatser med subventionerade jobb, där staten betalar upp till 100 procent av lönekostnaden. Att Kim Teleman råkar känna några invandrare som jobbar kan säkert stämma men hon nämner inte ett ord om det handlar om riktiga jobb eller ”låtsasjobb”, som lönebidrag, nystartsjobb, instegsjobb, extra tjänster eller moderna beredskapsjobb. Tänk att vi i Sverige under en rådande högkonjunktur skall behöva beredskapsjobb där staten betalar 100 procent av lönekostnaden. I många fall behöver man inte ens jobba mer än ett par timmar i veckan för att få ut en heltidslön. Det visar på ett totalt misslyckande för den rödgröna regeringen.

Kim Teleman nämner givetvis inte heller något om att under 2017 fick Borgholms kommun drygt 106 miljoner kronor i bidrag från Migrationsverket, inte heller de ca 17 miljoner kronor som kommunen fick som stöd från staten med anledning av flyktingsituationen. Inte med en rad nämner Kim Teleman heller de närmare 10 miljoner kronor som betalats ut i så kallade etableringsersättningar av Försäkringskassan under 2017 till nyanlända i Borgholms kommun.

Kim Teleman tycks inte bry sig det minsta om kostnaderna för de svenska skattebetalarna och hon tycks heller inte förstå att det också innebär en sämre välfärd för medborgarna då våra skattekronor inte längre räcker till för att fylla hålen i sjukvården, skola och äldreomsorgen, för att nämna några exempel. Eller för att nämna ett väldigt aktuellt exempel på Sverige beredskap för att kunna släcka stora skogsbränder. Den förmågan har sparats bort och nonchalerats av flera regeringar under 2000-talet.

Kim Teleman oroar sig också för försörjningen av arbetskraft på Öland och Borgholm. Jag tror däremot att det finns väldigt många ungdomar som vill stanna på Öland bara det finns ett riktigt jobb. Jag tror dessutom att väldigt många välutbildade gärna flyttar till Öland bara de kan hitta ett jobb som passar deras utbildning. Sverigedemokraternas landsbygdspolitik skulle utan tvekan vara väldigt positiv för Borgholms kommun.

Jag kommer fortsätta dela ut mina foldrar på Öland under de närmaste veckorna. Jag tror att väldigt många behöver upplysas om fakta som media väldigt ofta avstår ifrån att förmedla till medborgarna.

Thoralf Alfsson (SD), Kalmar