”Förlorad och återfunnen”

Jag läser den kommande söndagens alla texter och i en av texterna möter jag en ganska ovanlig bild av Gud. En bild av Gud som för många kan vara provocerande.