En beredning som slutade i ett maktspel

Hösten 2017 tillsattes en fullmäktigeberedning med uppdraget att komma med förslag för att förbättra äldreomsorgen i Borgholms kommun. I tisdags presenterades rapporten för media, inför behandling i kommunstyrelsen.
Publicerad 3 februari 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arne Sjögren (KD), Marcel van Luijn (M), Sofie Loirendal (FÖL) och Anette Hemlin (FÖL) har ingått i beredningen om äldreomsorgen.
Arne Sjögren (KD), Marcel van Luijn (M), Sofie Loirendal (FÖL) och Anette Hemlin (FÖL) har ingått i beredningen om äldreomsorgen.Foto: Kenth Jönsson

Då valde "det nya ledarskapet" i Borgholm att plötsligt ändra sig, begära nya utredningar och fördröja det hela med ytterligare 3-4 månader. Ett ytterst tveksamt maktspel.

Slutrapporten som beredningen har presenterat är väl genomarbetad och innehåller tydliga förslag på kort och lång sikt. Beredningsgruppen var helt överens om upplägget inför beslut i fullmäktige. Vissa förslag är konkreta och relativt enkla att genomföra, andra har fått lite mer tid då de kräver vidare utredning i till exempel socialnämnden, och några är av ännu större dignitet och kräver långsiktig planering. Förslagen har dessutom fått ett rekommenderat belopp för att ta med i budgetprocessen och/eller ett datum när fortgång ska redovisas.

Vi tycker därför att det är oerhört sorgligt att blockpolitiken och ”det nya ledarskapet” har tagit över i detta viktiga arbete. Under beredningens 16 månader har partiernas representanter haft möjlighet (eller snarare skyldighet!) att hålla sina partigrupper uppdaterade kring arbetet och tänkta förslag. Att då i sista minuten komma med onödiga tillägg för att visa vem som bestämmer i Borgholms kommun är rent maktmissbruk.

Som ordförande i både beredningen och kommunstyrelsen, hade Ilko kunnat lyfta ut ärendet för komplettering. Han väljer istället att köra över den beredning han själv varit ordförande i, vilket är mycket respektlöst mot dem som har lagt otroligt mycket ideell tid på beredningsarbetet, främst Sofie Loirendal (FÖL) och Annette Hemlin (FÖL).

Allt detta påminner väldigt mycket om den Demokratiberedning som Marcel van Luijn (M) ledde 2013-2014. Där kom samtliga partier efter kompromisser överens om ett gemensamt slutförslag, som sedan sågades och återremitterades av Ilko Corkovic i fullmäktige. Detta trots att S-representanten hade förankrat arbetet i deras partigrupp.

Ilko har som ordförande i denna fullmäktigeberedning faktiskt haft ett ansvar att leda och komma fram till lösningar som är brett förankrade. Det är därför obegripligt att beredningens arbete inte ens är förankrat i S partigrupp, samtidigt som Ilko påstår att det är just hans partigrupp som haft synpunkter. Stämmer det?

Ännu värre hos Centerpartiet. Deras representant i beredningen har varit med och arbetat fram samtliga förslag. Visste denne ens om Staffans stundande utspel att såga förslagen och begära extra utredningar? Vi tror inte det.

Vi har haft ett antal fullmäktigeberedningar de senaste åren, men aldrig har det krävts specifika belopp, konsekvensanalyser och prioriteringar av lagda förslag. Beredningen om norra Öland presenterade 28 förslag utan varken belopp, konsekvensanalys eller prioriteringar! Varför nu och varför har yrkespolitikerna Ilko och Staffan gått bakom ryggen på oss övriga i beredningen?

Nu har majoriteten alltså tydligt markerat sin makt och uppdragit åt kommunchefen att komma med belopp, konsekvensanalyser och prioriteringar för de förslag som beredningen har tagit fram. Med all respekt för vår kommunchef, men är det verkligen en tjänsteman som ska göra politiska prioriteringar? Är inte detta en uppgift som vi politiker i bland annat socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har?

Det känns nästan som om politikerna i majoriteten inte vill ta ansvar för dessa viktiga frågor.

Marcel van Luijn (M), Sofie Loirendal (FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Arne Sjögren (KD)

Ledamöter fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg

Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL)