”Bygg om infarten till Algutsrum”

Det är med glädje jag läser att Trafikverket nu skrotar planerna på 2-1-väg och mitträcken.
Publicerad 24 juli 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten är bekymrad över den planerade nya sträckan genom Algutsrum.
Insändarskribenten är bekymrad över den planerade nya sträckan genom Algutsrum.Foto: Malin Edeborg

Heder åt Trafikverket som lyssnat på invånarna! Samtidigt är jag fortfarande bekymrad över den planerade nya sträckan genom Algutsrum.

Man tänker sig tydligen dra en ny väg genom odlingsområden, vattentäkter, fornlämningar och känsliga biotoper. Om en bonde inte får ta bort en bit stenmur på grund av den känsliga biotopen, varför är det då OK att dra en stor väg?

Att höja hastigheten till 100 km/h på Algutsrumsträckan ger en tidsvinst på max 30 sekunder, med andra ord kommer trafikanterna 30 sekunder snabbare fram till nästa samhälle. (om det nu inte finns någon husvagn, släpvagn, lastbil eller traktor på sträckan). De flesta av besökarna på Öland lär stanna så lång tid att de där 30 sekunderna knappast kan göra någon skillnad. Däremot blir det mer utsläpp och buller, ryckigare trafik och onödig stress.

Nej, slopa den nya sträckningen! Bygg om infarten till Algutsrum, gör även en vettig busshållplats där, det finns plats. Behåll 70 km/h på befintlig sträcka. Det sparar naturen på många sätt. Cykelväg måste inte ligga precis intill väg 136, det finns gott om alternativ, och det är betydligt trevligare att kunna höra fågelsång än brummande trafik.

Mats Fredsson