Borgholm Energi – skrämmande dålig information!

Att helt oväntat få ett brev från ett kommunalt företag som kort säger att det inom några veckor kommer det en räkning på 100 000-tals kronor som bara är att betala, skulle nog få de flesta personer att gå i taket av oro.
Publicerad 30 oktober 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Borgholm Energi får kritik för dålig information kring vattenanslutning i Sandbybadet.
Borgholm Energi får kritik för dålig information kring vattenanslutning i Sandbybadet.

Men så gör Borgholm Energi. Fakta är följande:

I över 40 år har det sommarstugeområde i Sandbybadet där vår lilla stuga ligger haft en privat vattenleverantör medan vi är anslutna till kommunens avlopp. Allt har fungerat utmärkt. Nu plötsligt, utan någon tidigare information, kommer ett rätt hotfullt brev från Borgholm Energi med krav på anslutning till kommunens vatten där anslutningsavgiften anges till mellan 87 000 – 216 000 kronor. Detta är kostnader som för de allra flesta är helt omöjliga att betala på en gång. Att ett kommunalt företag beter sig så är orimligt. Eller är det just därför att det är ett kommunalt monopolföretag som man gör det? Det finns ju inga alternativ för oss kunder.

De kritiska frågorna är många:

• Med tanke på de långa ledtiderna för VA-frågor och kommunens planering för sina ”verksamhetsområden” – hur svårt hade det varit att tidigare informera oss 40-50 drabbade hushåll? Hur kan några veckor vara en rimlig tid när det kan röra sig om 100 000-tals kronor?

• Är det rimligt att i brevet ange exempelkostnaden till mellan 87 000 – 217 000 kronor, men där det ingenstans framgår hur avgiften beräknas? Varför skickar man inte ut individuella brev med uppgifter. Hur svårt kan det vara?

• Är det rimligt att det inte står någonstans om man har möjlighet att tacka nej? Vi har till exempel en utmärkt egen brunn.

• Borgholm Energi påstår att det privata vattennät vi har idag inte är ”tjänligt”. Men det gäller tydligen bara på ena sidan av väg 136. På andra sidan vägen är samma vatten OK att dricka. Är det trovärdigt och seriöst?

• Borde inte detta kommunala bolag kunna erbjuda längre betalningsvillkor? Ringer man till kundtjänsten talas om möjligheten till ”individuella lösningar”. Bolaget verkar alltså behandla kunderna olika. Hur rimligt och hur rättssäkert är detta?

VI sommargäster är viktiga för Ölands ekonomi. Vi är visserligen inte kommunalskattebetalare eller har rätt att rösta här, men vi är ändå avgörande för stora delar av företagsamheten på ön. Borgholms Energi behandlar oss dock enligt principen håll tyst och betala.

Det mest skrämmande är dock bristen på information.

Ett kommunalt monopolföretag måste bete sig rimligt mot kunder och mot andra privata företag. Det gör inte Borgholm Energi. Så VD Anders Lindholm, styrelseordförande Carl Malgerud (M) och förste vice ordförande Joel Schäfer (S) – Gör om och gör rätt!

Lars Jagrén

Birgit Jagrén Sundholm

Sommarboende i Sandbybadet sedan 60 år