Är vi idioter eller har S+C information som ingen annan har?

Valdebatten är i full gång när det gäller Åkerboskolan och Framtid Öland har i princip blivit idiotförklarade efter vårt beslut att rösta för en ombyggnation, av såväl andra partier som kommunens tjänstemän. Men INGEN har frågat VARFÖR, utan utgått från att det är ett prestigebeslut taget av idioter.
Publicerad 16 juni 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Framtid Öland förklarar i insändaren varför de väljer att arbeta för en renovering av Åkerboskolan istälelt för ett nybygge.
Framtid Öland förklarar i insändaren varför de väljer att arbeta för en renovering av Åkerboskolan istälelt för ett nybygge.Foto: Arkiv

S yrkade på nybyggnation men förklarade inte hur vi ska finansiera den. Inte mer än att de utanför mötet uttryckt att vi löser det, vi kan låna, men inte hur stor del. Hela beloppet?Halva? En fjärdedel? Trots att vi har ett fullmäktigebeslut på att vi ska vara självfinansierade när det gäller investeringar! C yrkade också på att bygga nytt, men även de utan förslag på finansiering. Det är lätt att säga att vi ska bygga nytt, men hur ska vi lösa finansieringen i runda slängar 100 mkr, kan någon förklara det för oss?

Vi har vridit och vänt på siffror. Vi har genom besiktningen vi begärde fått veta riskerna med en ombyggnation. Dessa har vi också vägt in samt diskuterat dem med den konsult som gjort själva besiktningen.

Om vi ser till de prognoser vi har att förhålla oss till just nu och att vi flyttar ALLA medel som är avsatta för investering för 2019-2021, då har vi 72,9 mkr (27+25,9+20). Det innebär att vi måste låna minst ca 30 mkr samtidigt som vi tagit ALLA investeringsmedel för tre år framåt. Vi kan INTE investera en krona i infrastruktur, bostäder, skolor, förskolor eller äldre- och trygghetsboenden under år 2019-2021. Är det möjligt? Vi tror inte det.

Riskerna med ombyggnation har påtalats i möten och i media. Men INGEN har belyst riskerna med att låna upp kapital. Vi är bland annat oroliga för;

• Kommunens befintliga låneskuld på ca 940 mkr 2017-12-31 (Egna lån samt i BEAB,

86 548 kr per kommuninvånare.)

• Att vi når lånetaket hos vår långivare Kommuninvest på grund av ovan nämnda låneskuld. Vi brukar varnas för det lånetaket, men just den här gången anses det inte vara något problem ...

• Kommunens pensionsskuld som påverkar det egna kapitalet. Hur påverkar det likviditet och kassaflöde när den ska börja betalas ut? Det vill säga hur påverkas indirekt kommunens förmåga till egna investeringar?

• Ränteläget om 5–10 år. Räntekostnader riskerar att tränga ut annan verksamhet så det gäller att fundera över vad vi gör nu. Om vi lånar hela beloppet har vi en väldigt lång avbetalningsperiod framför oss. Något som vi efterlämnar till kommande generation.

Vi fattade ett beslut baserat på ALLA de uppgifter som vi har tillgängliga, inte bara på den tekniska undersökning som gjorts när det gäller Åkerboskolan. Det känns varken idiotiskt eller prestigefullt.

Är det på grund av valår som en del partier väljer att “skjuta från höften” och besluta om investeringar som vi inte har egna medel till? För oss känns det inte konstruktivt, ekonomiskt eller långsiktigt. Om V+S+C ändå lyfter och driver igenom ett beslut om nybyggnation på måndagens fullmäktige vill vi ha garantier för att inga elever kommer att bussas från norr till Borgholm, varken för enstaka ämnen eller för att gå högstadiet där.

Framtid Öland genom Sofie Loirendal och Annette Hemlin