”Antalet resenärer på Enerumsvägen är väldigt lågt”

Svar på insändare från den 10 augusti 2019
Publicerad 24 augusti 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Karl-Johan Bodell svarar om busstrafiken på Enerumsvägen.
Karl-Johan Bodell svarar om busstrafiken på Enerumsvägen.Foto: Pressbild

Hej Boel och Bengt!

All kollektivtrafik i länet regleras av Trafikförsörjningsprogrammet. Vårt uppdrag är att kontinuerligt gå igenom nyttjandet av trafiken och göra justeringar utifrån riktlinjerna och detta görs vid tidtabellskiften i juni och december månad. Ändringar av linjesträckningar och tidtabeller görs utifrån det faktiska resandet som registreras ombord på bussarna. Alla typer av biljetter registreras (även de som inte säljs i biljettutrustningen) och vi kan se antal påstigande per dag, tur och hållplats. Inför tidtabellsskiften annonserar vi, två månader i förväg, ut förändringar och de nya tidtabellerna digitalt i vår reseplanerare i appen och på vår hemsida. Information om förändringarna gick flera veckor innan den 17 juni att läsa på vår hemsida under nyheter (där de fortfarande finns kvar).

Sträckan via Enerumsvägen har vi under flera år bevakat och antalet påstigande resenärer längs sträckan är väldigt lågt. Förändringen som gjorts följer nu gällande Trafikförsörjningsprogram som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas i länet. Resvägen längs väg 136 är både kortare och snabbare och vi har längs samma väg öppnat upp två nya hållplatser, Grankullaviks vägskäl och Torp, som vi hänvisar resande till och från Enerumsvägen.

Närtrafiken styrs också av Trafikförsörjningsprogrammet. I programmet finns krav på att det varje vecka ska erbjudas minst 5 turer till och från en större ort som erbjuder service och handel, i detta fall Löttorp. Turutbudet på Närtrafiken ligger i dag på en högre nivå än vad Trafikförsörjningsprogrammet kräver.

Karl-Johan Bodell, Trafikdirektör