Hans Wiström

Lantbrukaren Hans Wiström, Ottenby Kungsgård, har som tidigare meddelats lämnat jordelivet i en ålder av 82 år.
Ottenby • Publicerad 11 februari 2019