Nyheter

Makten går från köksbord till sammanträdesbord

Ännu en gång är föräldramakt gentemot politikermakt huvudfråga i debatten. Socialdemokraterna har tillsammans med miljöpartiet och ett påhejande vänsterparti och folkparti valt att gå till frontalangrepp på en stark föräldraopinion. Hela 76 procent av svenskarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet, visar en ny undersökning från Novus.
Anders Andersson, Järnforsen • Publicerad 27 juni 2015