Otjänligt badvatten i Böda hamn

Böda Artikeln publicerades
En av de totalt sjutton badplatser som Borgholms kommun tar prover vid under badsäsongen visade sig ha förhöjda värden av tarmbakterier. Den berörda badplatsen är vid Böda hamn och skyltar som avråder från bad ska ha satts upp.
Foto: Torstein
En av de totalt sjutton badplatser som Borgholms kommun tar prover vid under badsäsongen visade sig ha förhöjda värden av tarmbakterier. Den berörda badplatsen är vid Böda hamn och skyltar som avråder från bad ska ha satts upp.

Enligt Borgholms kommuns provtagningar av badvattnen i kommunen har det framkommit att vattnet vid badplatsen Böda hamn är otjänligt, på grund av för höga halter av tarmbakterier. Vad det beror på vet man inte men skyltar ska ha satts upp med avrådan från att bada där.

– Det är svårt att säga vad det beror på, det kan vara att det har blåst mycket till exempel, vattnet förändras ju hela tiden, säger Anna Stjärndahl, miljöchef i Borgholms kommun.

Beab ska ha satt upp skyltar med avrådan från att bada i vattnet.

Provet togs den nionde juli och visade, enligt sidan www.havochvatten.se/badplatsen, att vattnet innehöll 420 cfu (colony forming units)/100ml Enterokocker (tarmbakterier) och gränsvärdet för tjänligt vatten ligger på 300.

Under måndagen togs nya prover men det dröjer några dagar innan svaren kommer. Om det skulle visa sig vara fortsatt förhöjda värden av bakterier så tillsätts en utredning men om värdena är tillbaka på normala nivåer tas inga nya prover förrän den sjätte augusti då det är dags att för den ordinarie återkommande provtagningen.

– Jag har tagit två prover idag, vid två olika punkter vid stranden, för att kunna jämföra, säger Einat Karpestam som är miljöinspektör i Borgholms kommun.

Hon tyckte dock att vattnet såg mycket finare ut på måndagen än vad det gjorde vid den förra provtagningen, den nionde juli.

fakta

Fakta om vattenprover

Badvattenprover tas i Borgholms kommun under ”badsäsong”, från början av juni till mitten av augusti månad och utförs på 17 badplatser utmed kusten.

Följande platser provtas under badsäsong: Stora Rör, Ekerum, Kallbadhuset, Mejeriviken, Köpingebukten, Klinta, Lundegård, Djupvik, Sandvik, Byrum-Sandvik, Byxelkrok, Böda Hamn, Böda Sand, Sandbybadet, Böda Riviera/Kyrketorps familjecamping, Kårehamn och Bjärbybadet.

(Källa: www.borgholm.se)

Visa mer...