Ny guldskatt i Sandby borg

Södra Sandby Artikeln publicerades
Helena Victor studerar myntet med förstoringsglas. Nedanför henne skymtar den röda kalkstenen, som arkeologerna tror har haft en särskild betydelse. ”Det är en intressant position att guldet hittades bredvid stenen”, säger Helena.
Foto:Malin Edeborg
Helena Victor studerar myntet med förstoringsglas. Nedanför henne skymtar den röda kalkstenen, som arkeologerna tror har haft en särskild betydelse. ”Det är en intressant position att guldet hittades bredvid stenen”, säger Helena.

Osteologen Clara Alfsdotter fick utslag med metalldetektorn och trodde att hon skulle hitta ytterligare en järnbit. En stund senare lyfte hon på en sten och såg något glimma till. Prydligt intill varandra låg ett guldmynt och två guldringar.

– Det är helt otroligt, mitt första guldfynd, säger Clara Alfsdotter som gjorde fyndet tillsammans med arkeologen Sophie Vallulv.

Utgrävningarnas ena projektledare Helena Victor låg hemma i sjuksängen, men pallrade sig upp när hon fick reda på kollegornas fynd.

När Ölandsbladet anländer, ligger hon på marken med ett förstoringsglas i ena handen och myntet i den andra.

– Jag ser att det står ”R” och kanske ”V”. Det skulle kunna vara att myntet är slaget i Ravenna.

På myntets ena sida finns en bild av kejsare Valentinianus III.

– Det är samme kejsare som finns på myntet vi hittade i hus 40. Han regerade mellan år 425 till 455, säger Helena Victor.

Bilden på myntets andra sida visar kejsaren med ena foten på ett barbarhuvud.

– Ett vanligt motiv.

Myntet bekräftar det arkeologerna egentligen redan vet – att Sandby borg, liksom stora delar av Öland, haft kontakt med romarriket.

Ringarna är små, vilket tyder på att de tillhört en kvinna. Detta är ännu en indikation på att kvinnor har levt i borgen, även om inget av de 26 hittills funna kvarlevorna har varit kvinnoskelett.

Guldfynden gjordes efter att arkeologerna har grävt i 2,5 vecka. Huset som grävs ut, ligger i den sydvästra delen av borgen. Härom året hittades här en äldre man, dödad och lämnad över en eldstad. Det var också här som ett av reliefspännena hittades för några år sedan.

– Det här huset måste ha haft en speciell ställning, säger Helena Victor.

Det märks inte minst på husets form, som skiljer sig från de andra eftersom den norra kortsidan är rundad. Övriga hus i borgen är helt rektangulära.

Myntet och ringarna hittades i den runda delen av huset.

– Vi kan se att den här delen är väldigt städad. I övriga delar har vi hittat många djurben, men här finns nästan inga alls. Det ger en högsäteskänsla, säger utgrävningens andre projektledare Ludvig Papmehl-Dufay.

Ytterligare ett tecken på att huset haft en särskild ställning, är den stora kalkstensskiva som kommit fram under årets grävningar.

– Den låg centrerad i den runda delen av huset. Under den fanns ett fem till sju centimeter tjockt sandlager, som inte har varit golvet. Vi tolkar det som att skivan har varit upphöjd, med någon sakral funktion, säger Ludvig Papmehl-Dufay.

Guldfyndet gjordes alldeles intill platsen för kalkstensskivan. Myntet och ringarna har nu tagits om hand av en konservator.