Annons

Har du sett ett bi med svart päls? Rapportera in!

Nu vill Länsstyrelsen få en helhetsbild av artens utbredning. Svartpälsbiet trivs i varma och blomrika marker. Du kan till exempel se den i jordbrukslandskapet, men också längs med vägkanter, på skjutbanor och i slänter i stadsmiljö.
Öland • Publicerad 1 maj 2024 • Uppdaterad 2 maj 2024
Foto: Per Karlsson Linderum
Annons
Annons
Annons
Annons