Annons

Försvaret ger besked om vindkraftverk på Öland: ”Militär betydelse?”

Konflikt med riksintressen? Vad har vindkraftverk på 150 meters höjd på land för betydelse för totalförsvarets militära del?
Nu ger Försvarsmakten svar att de inte har något att erinra gällande uppförandet.
Södra Öland • Publicerad 17 maj 2022
Foto: Altitude Drone
Annons
Annons
Annons
Annons